ב"ה
English Hebrew
כתוב מה שאתה רוצה (40 תווים)
כתוב מה שאתה רוצה (40 תווים)


Diamond Clarity Chart


FL
Flawless

F  -  LC
Internally Flawless

VVS1 -  VVS2
Very, Very Slightly Included

VS1 - VS2
Very Slightly Included
SI1 - SI2
Slightly Included

I2 - I2 -  I3
Included