ב"ה
English Hebrew
משלוחים חינם ברכישה מעל 3,000₪ באתר
תעודה גמולוגית בינלאומית מעל 3,500₪


תקנון האתרUpdated at 2020-12-11


מבוא
יהלומי ASL DIAMOND הינה חברה יצרנית יהלומים ותכשיטים –ניתן לרכוש תכשיטי יהלומים ותכשיטי אבני חן באתר באמצעות רכישה מאובטחת או בפגישה אישית יהלומי ASL DIAMOND הינה חברה יצרנית יהלומים ותכשיטים –בתיאום מראש מול נציג חברת ASL DIAMOND.


האתר
אתר ASL DIAMOND (“האתר”) המופעל ע”י חברת ASL DIAMOND ומוכר גם בתור אתר מכירות רכישת תכשיטי יהלומים ואבני חן (“המוצר”)


תקנון
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה


אישור רכישה
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה


הסכמת הלקוח מהווה אישור רכישה
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.


הרכישה
הרכישה באתר מתאפשרת לכל אדם.


קנייה בטוחה ונוחה
האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט


מוצר במלאי
ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי


תשלום באתר
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי


מחיר המוצר
מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ


חברת ASLDIAMOND
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.


תנאים לביצוע הזמנה
המוצרים המוזמנים אינם נמצאים במלאי, כל הזמנת מהווה אישור להתחלת יצור המוצר. אישור העסקה על ידי חברת האשראי. מילוי פרטים באופן מלא ונכון לרבות שם פרטי משפחה וכתובת למשלוח.


להלן הפרטים הנדרשים למילוי בעת ההזמנה
: שם פרטי, שם משפחה, ת”ז, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח המוצר ופרטי תשלום. בעת הזנת נתונים אלו הלקוח מתחייב כי הם נכונים. יובהר בכל הלשון: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועל אחריות הלקוח למלא פרטיו המדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות


על ההזמנה להכיל פרטים מלאים
בין בעל כרטיס האשראי לבין המזמין לרבות תעודת זהות וכתובת למשלוח.אישור ההזמנה באופן סופי יעשה על ידי חברת ASL DIAMOND.


בוצעה הזמנה על מוצר שלא בר ביצוע
רשאית החברה להודיע ללקוח על חוסר במוצר ולאפשר לו או לרכוש מוצר דומה, או להשיב את כספו באמצעות כרטיס האשראי שחויב.


ההזמנה אינה מהווה אישור סופי לרכישה
רק כאשר יש אישור מחברת ASL DIAMOND ולאחר בדיקת ההזמנה מהווים אישור לרכישה.לאחר ביצוע ההזמנה, ימתין הלקוח לאישור סופי של חברת ASL DIAMOND ויקבל הודעה על ביצוע העסקה.משלוחים עד 14 ימי עסקים לכתובת אותה ביקש הלקוח.הרכישה הינה מאובטחת והעברת נתוני כרטיס האשראי באתר מתבצעת בפורטל מאובטח.בכל רכישה יקבל הלקוח חשבונית וקבלה, תעודת אחריות, וקופסא לתכשיט.חברת ASL DIAMOND אינה אחראית לעיכובים במסירת המוצר בסיבות שאינן בשליטתה כמו- סגרים, שביתות, עיצומים, או שהלקוח לא היה זמין לשליחות שבוצעה עבורו, או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת חברת ASL DIAMOND.החברה מעדכנת את מחירי התכשיטים מעת לעת, יחד עם זאת אם נפלה טעות חריגה וברורה בתום לב, כתוצאה מהקלדה או באג באתר, לא יחייב הדבר את החברה. החברה רשאית לעדכן את הצרכן בטעות שנפלה ולאפשר לו לרכוש את המוצר במחירו המקורי, או להשיב ללקוח את כספו באמצעות חברת האשראי.


החזרות וביטולים
הלקוח רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את התכשיט בתוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה ובתנאי שרכש באמצעות האתר של ASL DIAMOND – הלקוח יישא בעלות המשלוח + עלות בדיקת תקינות המוצר ומקוריותו במעבדות מוסמכות לכך + 20% מעלות העסקה כולל מע"מ. ביטול העסקה ייעשה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני או שיחה טלפונית מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה באריזתו המקורית כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה + עלות בדיקת תקינות המוצר ומקוריותו במעבדות מוסמכות לכך + 20% מעלות העסקה כולל מע"מ.


אספקה והובלת המוצר
החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, בתוך 14 ימי עסקים. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה.


שירות לקוחות
ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 053-4277092


אחריות ושירות
האחריות ניתנת כמפורט בתעודת האחריות הניתנת ללקוח. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר ASL DIAMOND החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מפגיעה האחריות לא תחול במקרים של אבדן התכשיט לאחר הרכישה.


אבטחת מידע ופרטיות
חברת ASL DIAMOND רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות, החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשההחברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.


קניין רוחני
ASL DIAMOND כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.


דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בנתניה או בתל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית בנושא זה.